پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

سالن مطالعه کتابخانه مرکزی با گنجایش 115 نفر به مراجعه کنندگان اعم از هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان محترم از ساعت 7:30 الی 22 ارائه خدمات می نماید.


موارد لازم برای استفاده از سالن مطالعه:

الف:تمامی دانشجویان، کارکنان (اعضای هیات علمی، کارمندان و نیروهای طرحی) دانشگاه علوم پزشکی جهرم می توانند در ساعاتی که کتابخانه باز است از این قسمت استفاده نمایند.
ب: فرزندان اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم با ارائه نامه از معاونت پژوهشی فقط برای یک سال تحصیلی -بدون تمدید- و با رعایت تبصره های مندرج در ذیل می توانند از سالن مطالعه استفاده کنند.
تبصره ۱: در ایام امتحانات دانشجویان با توجه به اطلاعیه های صادره از سوی مدیریت کتابخانه در هر ترم تحصیلی یک ماه، استفاده از سالن مطالعه کتابخانه مقدور نخواهد بود.
استفاده از سالن مطالعه برای فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشجویان و اعضای هیات علمی غیر از دانشگاه علوم پزشکی مقدور نمی باشد.

 

مواردی که رعایت آن از سوی اعضا به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه موظف هستند در  محیط کتابخانه رعایت  نمایند:
اجتناب از رفتار های مغایر با اصول اسلامی  و اخلاقی
رعایت  احترام به کارکنان کتابخانه
-به همراه داشتن کارت شناسائی
-رعایت سکوت کامل در محیط کتابخانه
-حفظ نظافت و پاکیزگی کتابخانه
-عدم مصرف دخانیات در محیط کتابخانه
-عدم استفاده از موبایل
-عدم جابجایی لوازم کتابخانه

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام