پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 کارگاه های ۱۴۰۱  
 ردیف  نام کارگاه تاریخ اسامی شرکت کنندگان ساعت برگزاری  مدرس لینک کارگاه فایل کارگاه 
 ۱ آشنایی با سامانه های نوپا و علم سنجی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ اسامی  ۱۰-۱۲ مریم آزموده    دانلود
 ۲ راهکارهای افزایش احتمال چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اسامی  ۱۰-۱۲ عارفه کلوانی    دانلود
 ۳ جستجوی پیشرفته و مرور سیستماتیکها ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ اسامی  ۱۲-۱۴ عارفه کلوانی    دانلود
 ۴ ترجمان و انتقال موثر دانش در پزشکی ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ اسامی  ۱۸-۲۰ دکتر ساریخانی  لینک  
 ۵ انتخاب ژورنال و پلاجریسم یا سرقت ادبی ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ اسامی  ۱۸-۲۰ دکتر ساریخانی  لینک  
 ۶ نگارش مقاله علمی  ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ اسامی ۱۸-۲۰  دکتر عبدلی  لینک  

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام