پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

واحد مشاوره اطلاع‌رسانی در راستای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و با هدف ارائه خدمت به اعضاء محترم هیأت علمی، دانشجویان عزیز و پژوهشگران پرتلاش دانشگاه، فعالیت خود را آغاز نمود.

در این بخش تلاش می‌گردد در راستای حمایت از پژوهشگران و پاسخ به نیازهای اطلاعاتی آنها در فرایند پژوهش، خدمتی مستمر فراهم گردد.

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

مشاوره و آموزش استراتژی های بازیابی اطلاعات از پایگاه ها و منابع اطلاعاتی

مشاوره در مورد نحوه استناددهی صحیح به منابع

مشاوره استفاده از نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال دانشگاه

نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی توانمندسازی پژوهشگران

ارتقاء مهارت های سواد اطلاعاتی کاربران

مشاوره جهت انتخاب مجلات معتبر و شناسایی مجلات غیر معتبر و جعلی

تهیه و روزآمدسازی راهنماهای آموزشی در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه ای

بررسی نیازهای اطلاعاتی کاربران و تلاش برای رفع آن

 

Informational advice

 

Informational advice

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام