پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل ایمنی در کتابخانه ها

کتابخانه ها نیز همانند محیط های اداری ممکن است دارای خطرات بالقوه ایمنی و بهداشتی باشند.

نکات و دستورالعمل های ایمنی مربوط به کتابخانه ها به صورت زیر هستند:

۱- کتابخانه را همیشه تمیز و پاکیزه نگه دارید.

۲- حداقل فضای لازم برای هر فرد، قفسه، میز امانت و تجهیزات سالن مطالعه در نظر گرفته شود.

۳- وسایل و تجهیزات تهویه ی مطبوع در نظر گرفته شود.

۴- مجاری تهویه و کانال ها را به فیلترهای مخصوص ضد باکتری, قارچ و عوامل بیولوژیکی مجهر کنید.

۵- وسایل بهداشتی و رفاهی لازم مانند ابسرد کن، چای ساز و  در نظر گیرید.

۶- آب آشامیدنی به مقدار کافی و در دسترس همه باشد.

۷- تجهیزات لازم برای اویختن لباس در کتابخانه ها تعبیه شود.

۸- سرویس های بهداشتی به تعداد مناسب ساخته و نصب شود.

۹- سطوح راه رو ها، راه پله ها، طبقات و  همیشه تمیز، مرتب و بدون لغزندگی باشد.

۱۰- پرسنل در رابطه با اصول ارگونومی (نشستن، برخاستن، کار با کامپیوتر، حمل دستی بار و ) آموزش ببینند.

۱۱- قسمت های خطرناک نظیر تابلو های برق حفاظ گذاری شوند.

۱۲- تمام افراد باید با قوانین ایمنی (تخلیه اضطراری، آتش سوزی، ایمنی برق و ) اموزش ببینند.

۱۳- کپسول های اتش نشانی مناسب و به تعداد کافی نصب شده و افراد از نحوه عملکرد کپسول آتش نشانی مطلع باشند.

۱۴- جبعه کمک های اولیه به همراه تجهیزات لازم آن در محل کار نصب شود.

۱۵- روشنایی محل کار، راهروها، اتاق ها، راه پله و  متناسب با استاندارد باشد.

۱۶- تجهیزات، لوازم اداری و قفسه ها باید در وضعیت خوبی بوده و کاملا در جای خود مهار شوند.

۱۷- تمام تجهیزات وسایل برقی مانند کولر، بخاری و  را در پایان وقت اداری خاموش کنید.

۱۸- سیم های برق را از لولای در، محل تردد افراد و  عبور ندهید.

۱۹- سیستم های برقی و تجهیزات آتش نشانی را به طور مرتب بازرسی کنید.

۲۰- از تجمع بیش از حد مواد قابل اشتعال مانند کاغذ، کارتن  در محل کار جلوگیری کنید.

۲۱- سیگار کشیدن در محیط کتابخانه اکیدا ممنوع است.

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام