پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 

 

کارگاه های ۱۴۰۲

 

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

اسامی شرکت کنندگان

ساعت برگزاری

مدرس

لینک کارگاه

فایل کارگاه

1

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی بالینی

22/9/1402

اسامی

12-10

دکتر ساریخانی

 حضوری

 

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی علوم پایه

7/9/1402

اسامی

10-12

دکتر ساریخانی

 حضوری

 

3

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان

17/8/1402

اسامی

11-8

مریم آزموده

 حضوری

 

4

مدرسه بهاره : مقدمات مطالعات کیفی

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

اسامی

۱۷-۲۰

دکترعلی دهقانی

  لینک

 
5

مدرسه بهاره : پروپوزال نویسی

۱۴۰۲/۰۲/۲۴

اسامی

۱۷-۲۰

دکترعلی دهقانی

  لینک

 
6

مدرسه بهاره: روشهای نمونه گیری در تحقیقات کیفی

۱۴۰۲/۰۲/۲۵

اسامی

۱۸-۲۰

دکترعلی دهقانی

  لینک

 
7

مدرسه بهاره: جمع آوری داده ها در مطالعات کیفی

۱۴۰۲/۰۲/۲۶

اسامی

۱۸-۲۰

دکترعلی دهقانی

   لینک

 
8

مدرسه بهاره: انواع روشهای مصاحبه در تحقیقات کیفی

۱۴۰۲/۰۲/۲۷

اسامی

۱۸-۲۰

دکترعلی دهقانی

   لینک

 
9

مدرسه بهاره: تجزیه و تحلیل داده های کیفی

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

اسامی

۱۷-۲۰

دکترعلی دهقانی

  لینک

 
10

مدرسه بهاره: تحلیل محتوا، روش مطالعه کیفی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اسامی

۱۸-۲۰

دکترعلی دهقانی

  لینک

 
11

مدرسه بهاره: پدیدار شناسی

۱۴۰۲/۰۳/۰۱

اسامی

۱۸-۲۰

دکترعلی دهقانی

  لینک

 
12

مدرسه بهاره: تفاوت تحقیقات کمی و کیفی

۱۴۰۲/۰۳/۰۲

اسامی

۱۷-۲۰

دکترعلی دهقانی

  لینک

 

 

کارگاه های سال 1402

1_
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی علوم پایه و بالینی

مدرس : دکتر ساریخانی تاریخ برگزاری : 1402/12/21 https://centlib.jums.ac.ir/Videos

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1403/01/27

2_
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان

مدرس : دکتر ساریخانی تاریخ برگزاری : 1402/12/21 https://centlib.jums.ac.ir/Videos

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان+

تاریخ :‌ 1403/01/27

3_
طرح های پژوهشی اثرگذار و ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

مدرس : دکتر یاسر ساریخانی تاریخ برگزاری : 1402/12/08 https://centlib.jums.ac.ir/Videos

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1403/01/20

4_
Policy Brief (چگونه از یک طرح تحقیقاتی خلاصه سیاستی استخراج کنیم)

مدرس : دکتر ساریخانی تاریخ برگزاری: 1402/07/17 https://centlib.jums.ac.ir/Videos

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : Policy Brief (چگونه از یک طرح تحقیقاتی خلاصه سیاستی استخراج کنیم)+

تاریخ :‌ 1403/01/27

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام