پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

                                                               آیین نامه عضویت 
                                                                                 PDF
شرایط امانت مدارک
۱. هنگام امانت گرفتن از پروفایل شخص دیگری نمی توان استفاده کرد.
۲. مدت امانت کتاب 15 روز می باشد و در صورت رزرو نبودن کتاب مورد نظر یک هفته دیگر قابل تمدید می باشد.
۳. مدت امانت موارد درسی می تواند با توجه به نیاز مراجعین , به تشخیص کتابخانه کاهش یابد.
۴. برای تمدید جهت امانت , عضو لازم نیست کتاب خود را همراه داشته باشد , یک کتب در صورت نداشتن متقاضی دو نوبت قابل تمدید می باشد.
۵. در صورتی که کتابهای امانت داده شده در تاریخ مقرر به کتابخانه تحویل داده نشوند بار اول مدت 2 هفته بار دوم به مدت یک ماه و بار سوم به مدت یک ترم امانت گیرنده از دریافت کتاب محروم خواهد شد.
۶. در صورت گم شدن منابع کتاب و یا وارد کردن خسارت به منابع کتابخانه و یا تاخیر در برگشت کتب اعضاء ملزم به جریمه تعیین شده از طرف کتابخانه می باشند.
۷. در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه خروج بدون مجوز کتب , نشریات و سایر منابع از کتابخانه , عضویت فرد یا افراد خاطی معلق و به کمیته انضباطی دانشگاه اعلام و پیگیری خواهد شد.
۸. مجموعه CD ها در محل کتابخانه موجود می باشد دانشجویان در صورت نیاز می توانند CD مورد نیاز را از طریق میز امانت دریافت نمایند.
۹. امانت گیرنده مجاز نیست کتاب امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید.
۱۰. ساعات کار کتابخانه از 7:30 صبح تا 20 می باشد.
۱۱. مجلات فارسی و لاتین و کتب مرجع تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هیچ وجه امانت داده نمی شوند.


تعداد مدارک و مدت امانت کتابها
امانت کتاب و سایر مدارک فقط در قبال ارائه کارت عضویت کتابخانه میسر می باشد.
تعداد مدارک و مدت امانت کتابها در کتابخانه دانشکده پزشکی و دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دارای سیستم امانت مشترک می باشند، بشرح زیر خواهد بود:
• اعضای هیئت علمی و مدرسین 10 مدرک 15 روز
• دانشجویان کارشناسی ارشد 5 مدرک 15روز
• دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی 5 مدرک 15 روز
• کارکنان 5 مدرک 15 روز


مدت عضویت
۱- دانشجویان: در مدت اشتغال به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۲-کارکنان رسمی و پیمانی: در مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۳-کارکنان قراردادی: به مدت قرارداد، تمدید عضویت با رویت آخرین حکم کارگزینی توسط مسئولین بخش امانت کتابخانه
۴- کارکنان طرح و نظام وظیفه: به مدت طرح و خدمت نظام وظیفه در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۵- اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی: در مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۶- اعضای هیئت علمی طرح و نظام وظیفه: به مدت طرح و خدمت نظام وظیفه در دانشگاه علوم پزشکی جهرم


مدارک مورد نیازجهت عضویت
ه ۱- تکمیل و ارسال فرم عضویت مربوط به کتابخانه
۲- ارسال معرفی نامه کارکنان از محل کار با امضای بالاترین مقام مسئول (معاونین، روسای دانشکده ها و بیمارستان های مطهری و پیمانیه ، شبکه های بهداشت ) از طریق اتوماسیون اداری
۳- ارسال معرفی نامه اعضای هیات علمی از کارگزینی

۴- ارائه یک قطعه عکس
 
 

این آیین نامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم رسیده است و قابل اجرا می باشد.

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام