پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه 


۱. کاربران کتابخانه:

کلیه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم که عضو کتابخانه شده‌اند می توانند از خدمات کتابخانه بهره گیری نمایند.

۲.منابع کتابخانه:

شامل کتب فارسی و لاتین چاپی و الکترونیکی،مجلات چاپی و الکترونیکی،پایان‌نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی،سی دی و فیلم‌های آموزشی و پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک دانشگاه می‌باشد.

۳. شرایط امانت مدارک

 هنگام امانت گرفتن از پروفایل شخص دیگری نمی توان استفاده کرد؛
 مدت امانت کتاب ۷ روز می باشد و در صورت رزرو نبودن کتاب مورد نظر یک هفته دیگر قابل تمدید می باشد؛
 مدت امانت موارد درسی می تواند با توجه به نیاز مراجعین, به تشخیص کتابخانه کاهش یابد؛
 برای تمدید جهت امانت, عضو لازم نیست کتاب خود را همراه داشته باشد, یک کتب در صورت نداشتن متقاضی دو نوبت قابل تمدید می باشد؛
 در صورتی که کتابهای امانت داده شده در تاریخ مقرر به کتابخانه تحویل داده نشوند بار اول مدت ۲ هفته بار دوم به مدت یک ماه و بار سوم به مدت یک ترم امانت گیرنده از دریافت کتاب محروم خواهد شد؛
 در صورت گم شدن منابع کتاب و یا وارد کردن خسارت به منابع کتابخانه و یا تاخیر در برگشت کتب اعضاء ملزم به جریمه تعیین شده از طرف کتابخانه می باشند؛
 در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه خروج بدون مجوز کتب , مجلات و سایر منابع از کتابخانه , عضویت فرد یا افراد خاطی معلق و به کمیته انضباطی دانشگاه اعلام و پیگیری خواهد شد؛
 مجموعه CD ها در محل کتابخانه موجود می باشد دانشجویان در صورت نیاز می توانند CD مورد نیاز را از طریق میز امانت دریافت نمایند؛
 امانت گیرنده مجاز نیست کتاب امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید؛
 ساعات کار کتابخانه از ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ بعد از ظهر می باشد؛
 مجلات فارسی و لاتین و کتب مرجع تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هیچ وجه امانت داده نمی شوند؛


۴. تعداد مدارک و مدت امانت کتابها

امانت کتاب و سایر مدارک فقط در قبال ارائه کارت عضویت کتابخانه میسر می باشد.
تعداد مدارک و مدت امانت کتابها در کتابخانه دانشکده پزشکی و دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دارای سیستم امانت مشترک می باشند، به شرح زیر خواهد بود:
• اعضای هیئت علمی و مدرسین ۱۰ مدرک ۱۵ روز
• دانشجویان کارشناسی ارشد ۵ مدرک ۷روز
• دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ۵ مدرک ۷ روز
• کارکنان ۵ مدرک ۷ روز


۵. مدت عضویت:

۱- دانشجویان: در مدت اشتغال به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۲-کارکنان رسمی و پیمانی : در مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۳-کارکنان قراردادی: به مدت قرارداد، تمدید عضویت با رویت آخرین حکم کارگزینی توسط مسئولین بخش امانت کتابخانه
۴- کارکنان طرح و نظام وظیفه : به مدت طرح و خدمت نظام وظیفه در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۵- اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی : در مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۶- اعضای هیئت علمی طرح و نظام وظیفه : به مدت طرح و خدمت نظام وظیفه در دانشگاه علوم پزشکی جهرم


۶.مدارک مورد نیازجهت عضویت:

۱- تکمیل و ارسال فرم عضویت مربوط به کتابخانه
۲- ارسال معرفی نامه کارکنان از محل کار با امضای بالاترین مقام مسئول (معاونین، روسای دانشکده ها و بیمارستان های مطهری و پیمانیه، شبکه های بهداشت) از طریق اتوماسیون اداری
۳- ارسال معرفی نامه اعضای هیات علمی از کارگزینی
۴- ارائه یک قطعه عکس

۷.مرجع:

به کمک و راهنمایی به مراجعان به خصوص در مورد تجسس‌های علمی و یافتن اطلاعات تازه در مورد موضوع‌های مختلف، خدمات مرجع اطلاق می‌شود.
در کتابخانه‌های تابعه خدمات مرجع به صورت مشاوره و راهنمایی کاربران در جستجوی اطلاعات علمی پژوهشی، ارائه راهنمایی در خصوص استفاده از پایگاه اطلاعاتی،ارائه خدمات به صورت از کتابدار بپرس،ارائه خدمات از طریق پست الکترونیک (centlib@jums.ac.ir)، دورنگار (۵۴۴۴۰۸۲۳) و تلفن (۵۴۳۴۰۴۰۵-۰۷۱) ارائه می‌شود.

۸.تسویه حساب:

تسویه حساب هر دانشجو در دانشکده مربوطه انجام میشود.
کادر آموزشی قبل از استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور، مرخصی مطالعاتی، مرخصی های طولانی مدت، انتقالی، بازنشستگی و هرگونه قطع ارتباط استخدامی با دانشگاه بایستی از کتابخانه مرکزی تسویه حساب دریافت نمایند.
شرایط تحویل پایان نامه: دانشجوی دکتری حرفه ای و تحصیلات تکمیلی موظفند نسخه چاپی و الکترونیکی پایان نامه خود را در دو فرمت PDF,WORD قبل از تسویه حساب به کتابخانه مرکزی تحویل دهند.

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام