پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

یاسر ساریخانی

یاسر ساریخانی

مدیر اداره اطلاع رسانی و شبکه پژوهش

تحصیلات: دکترای تخصصی

yasersarikhani@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405

شماره داخلی: 236

مریم آزموده

مریم آزموده

مسئول کتابخانه مرکزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

m.azmoodeh@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405

شماره داخلی: 223

شراره جلالی

شراره جلالی

کارشناس واحد امور کتابخانه

تحصیلات: کارشناس پرستاری

Sh.jalali@gmail.com

تلفن:‌ 54340405

شماره داخلی: 223

ابوالفضل قنبری

ابوالفضل قنبری

متصدی بخش امانت

تحصیلات: کارشناس علوم اجتماعی

a.ghanbari@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405

شماره داخلی: 223

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام