پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

پرسش از کتابدار

  • با توجه به تحت وب بودن نرم‌افزار کتابخانه کلیه دانشجویان واحدهای آموزشی دانشگاه عضو تمامی کتابخانه های واحدهای تابعه دانشگاه می‌باشند.

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام