۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
پرسنل كتابخانه

 

 
 

تصویر

معرفی

نام و نام خانوادگی: یاسر ساریخانی خرمی

سمت: مدیر اداره اطلاع رسانی پزشکی 

داخلی: 236

پست الکترونیک: yasersarikhani@jums.ac.ir

سوابق

رشته : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


 
 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه فانی  

سمت: رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

داخلی: 223

پست الکترونیک: f.fani@jums.ac.ir

 

سوابق

 

رشته : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

 

 

 

 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم آزموده 

سمت: مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه

داخلی: 223

پست الکترونیک: m.azmoodeh@jums.ac.ir

 

سوابق

 

رشته : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 

 

 


 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل قنبری

سمت: متصدی بخش امانت

داخلی: 223

پست الکترونیک: a.ghanbari@jums.ac.ir

 

سوابق

 

رشته : کارشناس علوم اجتماعی 

 


 

 


تاریخ :
1401/04/01
تعداد بازدید:
11953
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal