۱۴۰۲ شنبه ۲۰ خرداد
بررسي عوامل تسهيل كننده رعايت اخلاق حرفه اي در عملكرد پرستاري
 
علي دهقاني *، رسول اسلامي اكبر، ابراهيم رحيمي، علي عباسي جهرمي، سُوره خاكي
استاديار دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ايران ، ali.dehghani2000@gmail.com
چكيده:   (1488 مشاهده)

زمينه و هدف: رعايت اخلاق حرفه‌اي جزء ماهيت ذاتي پرستاري است، به‌طوري كه رعايت ضوابط اخلاقي منجر به بهبود خدمات پرستاري شده و تسهيل آن نيز رضايتمندي گيرندگان مراقبت را بهبود مي‌بخشد. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل تسهيل‌كننده رعايت اخلاق حرفه‌اي از ديدگاه پرستاران انجام گرديد.

روش بررسي: اين مطالعه توصيفي- مقطعي با مشاركت 120 پرستار شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي جهرم به‌صورت سرشماري انجام گرديد. ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 36 سوالي بود كه عوامل تسهيل‌كننده اخلاق حرفه‌اي را در 3 بعد مديريتي، فردي و بيماران بررسي مي‌نمود. جهت بررسي روايي پرسشنامه از روايي محتوي و پايايي پرسشنامه با آلفاي 93/0 تأييد شد. آناليز اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌هاي آماري توصيفي و استنباطي (كاي‌دو و ضريب همبستگي) انجام گرديد.

يافته ‌ها: از ديدگاه پرستاران مهم‌ترين عامل تسهيل‎‌‌كننده رعايت اخلاق در بعد مديريتي مربوط به ارتباط بين فردي مناسب سرپرستاران با كاركنان پرستاري (2/59%)، در بعد فردي مربوط به توانايي تفكر انتقادي و توان تصميم‌گيري صحيح در موقعيت‌هاي چالش‌برانگيز اخلاقي (2/64%) و در بعد بيماران نيز مربوط به رفتار مناسب بيماران با كاركنان پرستاري (7/41%) مي‌باشد. به‌طوري‌كه مهم‌ترين عامل تسهيل‌كننده نيز توانايي تفكر انتقادي و يا توان تصميم‌گيري و قضاوت صحيح در موقعيت‌هاي چالش‌برانگيز اخلاقي (2/64%) عنوان گرديد.

نتيجه ‌گيري: بر‌اساس يافته‌هاي مطالعه، كمك و ارتقاء قدرت تفكر نقادانه و تصميم‌گيري صحيح در موقعيت‌هاي مختلف چالش‌برانگيز اخلاقي به كاركنان پرستاري از‌طريق آموزش و ارائه كارگاه‌هاي متنوع با تأكيد بر چالش‌هاي اخلاقي و تدريس ميتني بر ارائه موقعيت و نمونههاي شبيه‌سازي شده و ايفاي نقش از‌طرف مديران پرستاري ضروري به‌نظر مي‌رسد.

واژه‌هاي كليدي: اخلاق حرفه‌اي، عوامل تسهيل كننده، عملكرد پرستاري، پرستاران
متن كامل [PDF 698 kb]   (511 دريافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي 
دريافت: 1394/11/25 | پذيرش: 1395/4/28 | انتشار: 1396/1/13
 
 
تاریخ:
1396/03/21
تعداد دانلود:
0
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal