۱۴۰۲ شنبه ۲۰ خرداد
بررسي حساسيت ايزوله‏هاي محيطي و باليني مايكوباكتريوم‏هاي غيرتوبركلوز شهر اصفهان به سيپروفلوكساسين با استفاده از روش آگار دايلوشن
تاریخ:
1395/06/31
تعداد دانلود:
0
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal